Essalowmaleýkum ertirçiler we eziz dostlar. Men sizden bir zat sorojakdym ýagny fotoşop programmany nireden ýada haýsy saýtdan alyp bolorka. Eger bilýänlerňiz bar bolsa aýtsaňyz minnetdar bolardym. Ýenede bir haýyşt kompiýuter üçin mobimeet programma nireden we haýsy saýtdan alyp bolorka. sabyrsyzly bilen maslahatlarňyza garaşýan. öňünden hemmäňize minnetdar.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir