dasarda seyle bir yagys yagya seyle bir sowuk. Dek duynem gunes parrlap cykypdy. Paltolarmyzy oyde goyup okuwa ise gidipdik. Bu gun bolsa oykeli gelin yaly howa tasabildi. Semal turya yagys yagya aljyradyp barya. Gysyn orta ayynda gulllap oturan acag gorundi gozume. Men yalnysyandyryn oydip gayta gayta synladym. Sonam seyle bir gynandym ol yalancy bahara aldanyp tutus yyly miwesiz gecirjekdi. Onun gullerini gazaply semal sowuryady. Ol gunun coguna aldandy bahar gelendir oytdi.yalnysdy. Men gozlerme yas aylandy sebabi men sol agajy ozume menzetdim. Menem ozumi bir yalanca aldadyp ir pyntyk yardym. Ony soydim. Ol bolsa gazabna tutdyda taslap gitdi meni. Menem gownum synyp bagtdan binesip galyberdim. Men hem sol ir gullan agac yally gysy sowaryn tomusda miweli agaclary gorup kemsinerin yone men indi asla yalancy bahara ynanman. Wagt geler bizem hakyky bahara gowusarys we bagtly bolarys awtor-bibisara

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir