-"soygi hem modadan gacya" diydinmi hak aytyan, soyga hem yetipdir moda ka gyz shu gun birini soyse ertir irden dushyar bashga bir oda "yashlar" gazetinde okadym bir gun gurban diyen yigdi soyupdir bir gyz onson shamyrady, onson igdiri hazirem soyyarmish gazak yigdini ertir kimi soyjek belli dal heniz adissey her kimde bir bolmalydyr calshyp yormek bolmaz taze- tazeden taze kuyzan suwy sowukmysh diyip icip yormek bormy munca kuyzeden onler soygi hakda gurrun acylsa gyzlaryn tarapyn calardym hokman indi bolsa gyzlan kabirin gorup olan soygi diyyan zadyndan gorkyan kerim gurbannepesov

Köneler, menbet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir