Ynsan ucin iñ gymmatly zat wagtdyr.käbir akyldarlar wagty ucup baryan gu$a deñeyarler we bir ucan son ony yzyna dolap bolmajagymy belleyaler kabirleri bolsa wagty ynsanyn ömùr tanapyny kertyän sycana deneyäler.ine danalar wagt barada name diyyär?din salyn we wagty ayawly tutyn! Wagt bizin akylly,onat,kamil adamlar bolmagymyz ucin berlen gymmatly sowgatdyr. Tomas mann. Wagt bizin pikirlerimizden-de calt gidyär. An£elika miropolsewa wagt yitirlen puldur. Onore de balzak wagt hereketsiz dur,biz ol gecip baryandyr öydäris,tersine,biz gecip gidyäs. Pyer buast. Wagtyny yitiryandigine gaharlanyan adam in akylly adamdyr. Dante aligyeri. Wagt name?eger menden hic kim bu barada soramasa,men onun namedigini bilyarin,eger soranlara dú$ùndirmek islesem,onda men wagtyn namedigini bilemok. Wagt yaralary bitiryar. Awreliy awgustin. Wagt hemme gizlin zatlaryn ùstini acyar,anyk zatlary bolsa gizleyär. Sofokl. Eger sizem bilyaniniz bar bolsa go$aýyn dostlar.

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir