Owadan siz,gyzlar,gözel siz,gyzlar siz gülleñ eyesi,gu$lañ eyesi hú$ermäñ,oglanlar,göriplik etmäñ gözellik gyzlaryñ baky mirasy. ==== göryäs biz olary uzak yollarda, göryaris zawodlañ gyzgyn sehinde, göryaris asmanda,göryaris suwda $adyýan gözlerin gyzlaryñ gúnde. === gyzlar ba$ darayar aynañ øñúnde, gún äpet göwresin salanda yere goy,olar beslensin,goy beslenmesin deñemäñ görklerin göwhere-zere. === gùn gizlenyär äpet gomlañ teyinde, baryar gyzlar köcelerden howlugym. Baýyrlañ ústùmi,köprileñ ger$i, parhy yok oglanlar gar$ylañ gülüp. === gar$ylañ siz syr saklaman yùrekde, bolun siz häzirjek gyzlan eyesi. Dú$ùnin oglanlar,ayan gyzlary gözelik gyzlaryn baky hemrasy.

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir