-Men ömrümiñ ahyryna cenli Belkanyñ derisinden tikilen icmegi geýip gezip bilmen-ä. -O näme ücin?Belkalar geýip ýör-ä ******** -Diýmek, seniñ aýtmagyña görä kakañyzyñ mülk ýeri bar? -Hawa üzümciligide,tokaýyda bar. -$ondan soñam sen meniñ söýgüme gùmansyraýarmyñ?

Köneler, ahmetjan18 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir