Talyplar.com agzalary gelejekde Turkmenistan üçin nahili ishler edip bolar. Shu wagtky gidishimiz bilen ösüp bilerismi? Nähili etsem-goysamlaryñyz bar. Yazasañyz!!!

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir