“Aglama” diýdim ýürege, “Besdir” diýdim arada. Diňe uzak ýollar däl, Buzluklar bar arada... Sözden teşe ýasanyp, Urma gara haýata. Görjege, düşünjege Hak, hakykat aýada. Söze garşy döş gerse, Aýdyň diýlen dyzanyp; Guşy uçar ýalançyň, Sözi geçer azanyň... “Besdir” diýdim ýürege, Çeni barmyş her zadyň. Aglasaň – güler duşmanyň, Hemem “aglak” bor adyň...

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir