salam talyp agzalar! kimim shulardan bashy cykyan bolsa jogabyn yazaysyn! 1. n! (n faktorial) n × (n − 1) × ... × 3 × 2 × 1 aňlatýar. Meselem 10! = 10 × 9 × ... × 3 × 2 × 1 = 3628800, sifrleriniň jemi bolsa 3 + 6 + 2 + 8 + 8 + 0 + 0 = 27. 100! sanyň sifrleriniň jemini tapyň. 2.Woleýbol oýnunda birinji 25 oçko alan utýar, ýöne eger hasap 24:24 bolan bolsa onda olar 26-a çenli oýnaşmaly, 25:25 bolan bolsa 27-ä çenli we şuňa meňzeş, yagny tapawut iň az 2 bolmaly.Iki oýun tapawutly diýip salnan oçkolaryň tertibinde iň az bir tapawut bolanda aýdylýar. A we B komandalaryň oýnaşmagynda A komanda B komandany 32:30 utýan netijeli naçe sany tapawutly (dürli) oýun bar.

Köneler, ynsan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir