hemmäňize salam, gowumy ýagdaýlaryňyz sagaman işläp-okap ýörsiňizmi. menem gowy ýöne gowam däl, gaty gowy. meniň oglan jigim boldy, ýagny doganymyň oguljygy. menem begenjimi hemmäňiz bilen paýlaşasym geldi.

Köneler, littil tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir