Hanymlar we jenaplar! Bir minutjyk dykgat edin! Shu teman usti bilen Aramzda sylanyan hormatlanyan agzamyz bahbit annamamedovici 400nji jogaby bilen gutlasym gelyä. Yenede bellap gecesim gelyan zat, ol tuweleme sheyle yerlikli jogap beryär! Bähbit annamamedovic 400niz 4000 bolsun enshalla!

Köneler, Auditor tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir