Gùndiz derdiñi çekip ile bildirman Gijeler gark bolýan ýasha señ ùçin Hergiz gôwùn berip gôzùm gùldirmen bakman ôzge galam gasha señ ùçin Dùnýaniñ bir kùnjinde seni goýsalar Pyýadalap alyp gelgin diýseler Eneñ-atañ shonda razy bolsalar Giderin ondanam dasha señ ùçin Garañky ýollarda sen meñ taýym Belki ykbalym sen belkide paýym Gitdigiçe sôýgùm artyp gùn saýyn Sygmaz gursagyma dôshe señ ùçin Men saña aýdaýyn unutma shunam Bilýan hosarlaryña gereksiñ senem Ýône seni sôýùp ýashaýan menem Shonuñ ùçin ýasha-ýasha meñ ùçin!

Köneler, garypjan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir