Durmush bir sahna, bizem ondaky rol alyan artistlar. Kagyza dal, manlayimyza yazylar rollarymyz hem-de durmushymyz. Biz islesekde, islemesekde... Niresinde yalnyshdyk bu durmushyn, Guneshli asmanymyzy bulutlar bulady Tanrym men gamgyn, Bu guneshin yylgyryshy koneldi gozlerimin oninde, Munlerche sapar ynjadym kalba gizlanlerinden, Kem-kemden unutdy sada gownum shatlygy, Aslynda menem gunakardim, kesip zynmadym icimden ynamy, Elimi uzadanlarym tikenli guldi, Menki bir umytdy yone umytlaryn umytsyz galan pursatyndadym, Bu gursagymda uryan kalbymdaky sonky pak zadym ynanjym men, Geling onam goming kalbyma, Basharsan guneshi garala, hany bu gozlerime seretde karar ber, Bu keshp kim aslynda,kim aslynda, Menem yadadym aslynda,gussa saklamakdan bedenimin her oyjuginde, Kor duyyan kopruden gecmeli donda galdy alyslarda,alyslarda, Bedenim altyn kapasalarda bolsada, ruhym duypsiz guyularda galdy dostum... Bagtyn suratyny chekip bilermi suratkesh, Kirishde chalyp bilermi mana bu bagtyn aydymyn, Paradokslarynda omrumin nebsine gark bolup baryandan komege garashdym, mydam yalnyshdym, Polat mysaly, sheydip taplandym men, intak sen kici inim Sen yashlarynda menem amyderya yalydym, Umydyn dashly yollarynda ayak yalanac yoremek gahrymanlyk dal inim Pali azan yylan kan bu yerde, gussa bolup cykyar her gunumde bir ynjy galyar gownumde, Gunalerim kan, hasabatymy beryan men dine wyjdanymyn oninde, Yyllaryn kejine gideni gormedim bu gysgajyk omurde,durda bir seret hany, Enceleri icine almadymy bu gara yer aytsana, Okunmek islamok Hudayym sacyma ak dushende, Tumligin yok yerinde yagty gadyrsyz,zumerret, Garanky gijanem sonunda gunesh badyr elbet... Garanka sogme, birje shem yak, Hek bilen yazylan her setir mekdep diwarlarynda galdy, Kocheler durmushyn taysyz mekdebi, Bu gezek yol kitaby yok inim, ozin goreship owrenmeli, Ence yalnyshlyklar, ence dogrular, we ence kemsinen yerin bilen soymek zerur shu durmushy, Bu kumushi altyn yerine goymak nadanlykdyr bilyan, 24 bolumlik ceper film bu, gussany icime gomyan, Bilyan, adam budreman owrenmez bu durmushy, Bagt gushumyn ganatlaryny gyrdy kop kishi, Gecmishi duyne tabshyrdym, bagshla meni Hudayim, Men olmekden dal, nadan yashamakdan gorkdum, Kordum, kop zada goz yumdum, ya-da dymdym, Kop yerde adym allanandy meng, gazaba mundim, Adym ezizimdi, janym, soygulimdi, Zalym bolmany owrendim, adym GUSSA boldy...

Köneler, Baybow tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir