Dunyade adamlara diymesi(ya da kabul etmegi) in agyr 3 fraza? sizin pikirinizçe haysylar? elbetde her adam uçin her durli bolup biler,yone statistika gora: 1.seni söýýän 2.bagyşla 3.kömek et(haýyş etmek) a siz haysy frazalary aytmany kyn goryaniz? menin uçin yokardaky sananlamyn 1 we 2njileri we yalňyşanymy kabul etmek

Köneler, noone tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir