Dilya jorajan doglan günün gutly bolsun! $u durmu$da dine bagtly, $atlykly, begencli günleri görmegni arzuw edyan. Hic hachan Güler yüzun solmasyn! Ejene mahribanlarna wepaly bolup ya$a. Arzuwlaryn hasyl bolsun! Arzuw b.n öz joran oshga

Köneler, poseluy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir