Salam hormatlanyan talyplar. Ählimiziñ bilşimiz ýaly düýn (22:00.26.11.2021) agzalarmyz bilen konfernesiýa aragatnaşykly gepleşik geçirildi. Konferensiýamyzyñ bu sany diýseñ gyzykly,gülküli boldy üýşüp manty iýdik. Goşulan agzalaryñ ahlijesine minnetdarlygymy bildirýän. Hemişe şular ýaly agzybir gatnaşyp duraly. Indi bolsa konferensiýa gatnaşan agzalary tanyşdyrsam:
1.Mr_arsen. (ýagny men)
2.Perhat Sabirovv
3.Ahmedik_97
4.Eneş (okyzjy myhmanymyz)
5.Xyiveniya
6.BeZZat
7.DonMax
8.Serdargylyç
9.Wrestling
10.Pegas
11.Pena(belli-bir nigi yok)
12.yyldyz
13.Black Wolf
Ýene bir myhmanymyz (gyz) gatnaşmak isledide... Soñ habar turmady. Sms ýazan myhanymyz size garaşypdym. Indike konfereniýada hökman goşulyñ.

Başgadan goşulan bolmagy mumkin, meniñ bilýänlerim şulardan ybarat. Sanawdaky agzalara ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýän. Konferensiýamyzyñ indiki sanyny Täze ýyla golaý geçireris diyip meýilleşdirýärin!

©️Biz bilen galyñ!

Täzelikler, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir