Salam agzalar ýagdaýlarnyz gowjamy. Oñat otyrmysyñyz täze ýylyñyzam gutly bolsun dûshûmli ýyl bolsun. Menem saýda taze girdim we agzalar bilen salamlashaýyn diýdim.

Köneler, Seyrandos tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir