salam asylly seň bilen söhbeddeşlige başlayas sen barada menä kän zat bilemok şoňçün şutayda saňa sorog beribereli onno başlabereli.

Köneler, usher tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir