salam doslor ve jorolor men sizzen birzat sorojok youtube sayty hakda sotak bir video saljak bolyan yone namcun girenokka bilianinz barmy namcun beyle ya kacestvasy govy bolmalymy.

Köneler, usher tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir