SALAM TALYPLAR.COM-Yň AGZALARY MAňA GAýRAT EDIP AýDYP BILMERSIňIZMI...MEN öýMIZE öýDäKI TELEFON ARKALY INTERNET çEKDRJEK BOLýAN ýöNE HIç HILI MAGLUMAT BILEMOK şOL BARADA!EGRDE çEKSEM MINUDYNA YADA SAGADYNA NAçE TöLEMELIKä? AşGABATDA NIRA ýüZ TUTMALYKA? ONSOňOM şONY öý TELEFONUň ARKASY BILEN DäLDE AýRATYN LINE BILEN çEKDIRSEň GOWYMYKA? GAýRAT EDIP AGZALAR şUL ZATLARY BILýäN BOSAňYZ YAZSAňYZ BEGENERDIM:) JOGABYňYZA GARAşYAN!!!

Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir