salam talyplar com.-yň agzalary şu saýytdaky goşgulary nädip tapyp bolarka??? gayrat edip aýytsaňyzlan...

Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir