Täsinlikler

Kiçijik çaga gök kitiň damarlaryndan ýüzüp bilýär.
Ugandada ilatyň 50%-i 15 ýaşdan kiçi.
Iň pes adamlar ýaponlar, iň ýokary adamlar gollandiýalylar.
Adamyň tüýküligi adaty suwdan üç esse ýokary temperaturada gaýnadylýar.
1979-njy ýylda Pensilwaniýa ştatynda iki çaga adaty bolmadyk at dakdy: Pepsi we Cola.
Doňuzl...

Dowamy »

94 2
Täzelikler, 17 hours ago


Dünýäniň iň uly çölleri

Dünýäniň iň uly çölleriň sanawynda, Ýeriň ilatsyz giňişligi bolan Antarktika bar. Pingwinlerden başga az sanly jandaryň ýaşaýan sowuk ýeri bolan, planetamyzyň günorta polýusy 14 million inedördül kilometre ýetýär. Bu ýer buz gatlaklary bilen örtülen bolsa hem, ygal düşmeýändigi sebäpli çöl hasaplanýar.

Sanawyň ikinji ornunda Ýeriň şa...

Dowamy »

68 4
Edebiýat, 17 hours ago


Kompyuterde nadip imo achmaly?

Salam dostlar. Gic yagshy. Gowmy yagdaylarynyz. Komppyuterde imo achmagy bilyaniniz bar bolsa owredayin !!!

Dowamy »

95 9
Sorag-jogap, 1 day ago


Tanyshlyk

Salam dostlar! Gic yagsy. Gowmy yagdaylarynyz. Menem taze agza boldum birazajyk ozuniz b.n tanyshdyraysanyz!!!

Dowamy »

165 20
Sorag-jogap, 3 days ago