ELYETER.COM - taze öwüşgine eýe boldy

Salam hormatly okyjylar ELYETER atly nahar dostawka edýän internet dükany we android programma täze öwüşgine eýe boldy - diýip TM HYZMAT karhanan wekili gürrüň berýär
Ol nähili öwüşgin? - diýen soraga anyk jogap almak kyn, ýöne belli bir netijä gelip bolýär. Soňky wagtda elýeteriň işgärleri täzelendi, eltip berme hyzmaty çaltlandyrmak üstünd...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 10 hours ago


TM RECORDS ilkinji sargydy üstünlikli tabşyrdy!

Ýenede salam hormatly okyjylar, aradaky TM HYZMAT-dan täze TM RECORDS atly kino, seriallary sargyt edip bolýan internet dükanynyň ýakyn wagtda açyljagy barada gürrüň beripdim. Ine indi bolsa dükan üstünlikli açyldy we TM HYZMAT ilkinji sargydy kabul edip, üstünlikli tabşyrdy. bu barada tm hyzmatyň özi aýdyp berýär.

TM FILMS programma...

Dowamy »

107 3
Täzelikler, 1 week ago


TM HYZMAT imo akkauntlaryny ýitirdi???

Salam hormatly agzalar, men ýene-de sizi TM HYZMAT internet karhananyn tazelikleri bilen tanyşdyrýan, arada imodaky TM HYZMAT-a degişli akkauntlar ýapyldy we operatorlar imodaky işleri duruzmaly boldylar, bu barada tm hyzmat aýdyň maglumat berenok, emma ýakyn wagtda SARGAMALY internet dükany häzirki wagt imoda işlemeýän +99363014999 belgiden täze +...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, 1 week ago


Tmhyzmat Company tarapyndan taze hyzmat

HORMATLY agzalar, Tmhyzmat.com saytlarynda we programmalarynda taze TM HYZMAT RECORDS sayty peyda boldy we Tm hyzmat bu barada acacan maaglumat berenok, dine Lentada seyle hyzmatyn acylyandygy we bu kino, serial, multiklary zakaz edip boljak internet dukanydygy aydyldy, resmi sayt hacan islap, hacan zakaz alyp baslajagy belli dal, yone suwagtdan sa...

Dowamy »

151 2
Täzelikler, 1 week ago


TMHYZMAT.COM Lenta döredi (Timeline)

Hormatly agzalar, Tmhyzmaty ulanyanynyz bar bolsa elbetde bilyansiniz tm hyzmatda taze Lenta acyldy (line yaly) we birnace tmhyzmat isgarleri tarapyndan dolandyrylyan akkauntlar acyldy, kabir akkauntlar tmhyzmatyn serwislary tarapyndan maglumat beryaler, kabirleri bolsa degismeler we faktlar goyyalar, umuman gaty uytgesik bolly, sizem eger ulanmaya...

Dowamy »

112 0
Täzelikler, 1 week ago


SARGAMALY.com - tel daslar, breloklar, bokallar we beýleki sargyt boýunça harytlar

SARGAMALY.com - sizin üçin dürli şekilde we islendik dizaýnly telefon üçin daşlar, pasport üçin daşlar, açar üçin breloklar, portretlar, bokallar, tarelkalar ýaly eksklýuziw harytlary hödürleýär.

Islendik ýazgyly we islendik suratly ýörite sargyt boýunça sargap bilersiňiz. Şeýle hem eltip berme hyzmaty hem bar.

Tel/Imo...

Dowamy »

143 1
Täzelikler, 1 month ago


Bira turkmen saytlar az diydi

Hormatly agzalar turkmenhabarlar.com admini yazar gozlap post yazanda turkmen dilinde durli temada makalaly maglumatlar az diydipdi

Indi su postda men size guycli maglumatlar bazany saklap, yzygiderli dolduryan turkmen internet kompanyasy bilen tanysdyrmakcy

(www.TMHYZMAT.com)
TM HYZMAT Company - 2017 yylyn awgu...

Dowamy »

310 7
Tehnologiýa, 1 month ago


Täze hyzmat - Elyeter.com

Hormatly adamlar bir zat paylasmakcy, peydaly programma cykdy - Elyeter.com, play marketda gozledin.

Bu yerde marketlardaky azyk onumlerrini, suyji tagamlary, suwlary we s.m harytlary amatly bahadan sargap, getirdip bolyar. Bu haty dostlarynyza paylasmagynyzyn hem hayys edyas, gowy hyzmat peydaly we elyeterlidir

Dowamy »

315 2
Täzelikler, 4 months ago