Salam hormatly okyjylar ELYETER atly nahar dostawka edýän internet dükany we android programma täze öwüşgine eýe boldy - diýip TM HYZMAT karhanan wekili gürrüň berýär
Ol nähili öwüşgin? - diýen soraga anyk jogap almak kyn, ýöne belli bir netijä gelip bolýär. Soňky wagtda elýeteriň işgärleri täzelendi, eltip berme hyzmaty çaltlandyrmak üstünde işler geçirildi, naharlaryň hiline seredildi, ýene 1 hepdeden bolsa bahalar arzanlap, täze menýu dörejekdigini TM HYZMAT wekilleri aýdyp berýär

Onda näme hormatly adamlar, ELYETER kämilleşýär şonuň bilen birlikde hem türkmen internedi, şonuň üçin ýaş türkmen internet kärhanamyzy goldap, programmany dostlarymyz bilen paýlaşalyň!!!

http://elyeter.com

ya-da Google Play "ELYETER.COM"

Tel belgiler:
+99362 125287
+99362 707280

Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir