Salam hormatly agzalar, men ýene-de sizi TM HYZMAT internet karhananyn tazelikleri bilen tanyşdyrýan, arada imodaky TM HYZMAT-a degişli akkauntlar ýapyldy we operatorlar imodaky işleri duruzmaly boldylar, bu barada tm hyzmat aýdyň maglumat berenok, emma ýakyn wagtda SARGAMALY internet dükany häzirki wagt imoda işlemeýän +99363014999 belgiden täze +99363968111 belgä geçirildi, emma jaňlar +99363014999 belgiden sargamalyn operatoralary tarapyndan kabul edilyar, ELYETER nahar eltip berme hyzmaty hödürleýän internet dükany barada maglumat berilmedi, emma +99362125287 belgi jaňlar üçin açyk, şeýle hem elýeterin saýty we play marketdaky programmasy sargytlary kabul edýär.

IMO-daky akkauntlaryň ýapylmagynyň anyk sebäbi nabelli, emma bir zady dogry bellap bolar, akkauntlar TM HYZMAT tarapyndan ýapylmady, eýsem tm hyzmat köp müşderilerini ýitirdi we kärhana umuman çykdaýjylary çekmeli boldy.

Ýatladýas, TMHYZMAT.COM 2017-nji ýylda esaslandyrylan internet serwislaryň toplumy, ýeketäk karhana gornüşli internet sahypalar we onuň düzümine häzirki wagt:
3 sany internet dükany
4 sany internet portal
3 sany programma girýär

Salgy: http://tmhyzmat.com

Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir