"TM HYZMAT" internet kärhanasy (Tm hyzmat internet services) we Nesip etsin atly mugt bildiriş programmasy täze hyzmatdaşlyk baglaşdylar. Iki taraplayyn mahabat yerlesdirmegin şaýady bolup duryar. Tm hyzmata maglumat boyunca gunun dowamynda 1.000den 2.000 aralyk ulanyjy giryar, Nesip etsin maglumaty belli däl.

Tüweleme, Nesip etsin täze programma bolsada "TM HYZMAT" yaly kärhana gornusla owrulip giden guycli saydyn sylag-hormatyny gazanyp bildi.

Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir