Hormatly agzalar turkmenhabarlar.com admini yazar gozlap post yazanda turkmen dilinde durli temada makalaly maglumatlar az diydipdi

Indi su postda men size guycli maglumatlar bazany saklap, yzygiderli dolduryan turkmen internet kompanyasy bilen tanysdyrmakcy

(www.TMHYZMAT.com)
TM HYZMAT Company - 2017 yylyn awgustynda acylan internet portal, admini bilen sohbetdes bolup portalyn islap baslanyna 1.5 yyl bolup baryandygyn habar etdi. Men bu saytdaky turkmen dilinde coplenen maglumatlary gorup gulagym gally. We men henizem bularyn programmalaryndan cykyp bilemok. Yadynyza dusyarmi men Elyeter.com sayta gabat gelip siz bilen paylasypdym? Ana sol elyeter dostawka TM HYZMAT kompanya degisli ekeni menem ony son bilip galdym

TM HYZMAT BILMELI
Indi Tmhyzmat kompanyada makalalara, gosgylara, aydymlara we olaryn tayyarlanmagyna ayratyn jogap beryan isgarler bar bolsa gerek, sebabi yorite redaktorlar tmhyzmat ucin makalalary duzup olary iki dilde cap edyan bolmagy ahmal.

Sayty: http://bilmeli.tmhyzmat.com

Girip gormegi maslahat beryan

Basgada TM HYZMAT-a degisli saytlar

http://tmhyzmat.com
http://films.tmhyzmat.com
http://sargamaly.com
http://elyeter.com
http://music.tmhyzmat.com

Play marketdaky programmalary:
TM HYZMAT
TM HYZMAT FILMS
ELYETER.COMYenede saytlar:
http://blog.tsoltanov.com
http://yurekdesh.ru
http://dostluk.ru
http:// zehinli.info

Hemmanize uns bereniniz ucin minnetdar. Seyle turkmen internet karhanalaryn barlygyna tuys yurekden guwanmaly we goldamalydyrys!!

Tehnologiýa, Trikenok tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir