B.Hydaynazarow

Goshgy yazylmayar aglatmak ucin,
Goshgy yazylmayar guldurmek ucin,
Goshgy dañyñ ak suydune yugrulyar
Yatany yerinden galdyrmak ucin.

Hala gyzly bolsun goshgynyñ ici,
Hala-da oñ ici yigitli bolsun.
Yone,sho goshgyny okan kishiler
Oñkiden azajyk bagtly bolsun.

Dowamy »

250 1
Köneler, 3 months ago


Tema

,,Omur kerweni"oran gowy eser.Juda tasirli yazylan.

Dowamy »

254 3
Köneler, 4 months ago


Ceper eserler goyulsa...

Bu saytda ceper eserler,goshgylar,kicirak hekayalar we sh.m. goyulsa juda gowy bolardy. Gundelik yurt habarlaram derwayys zat. Yone, habarlaryñ arasynda goshgylaram goyulsa ajap bolardy.

Dowamy »

410 3
Köneler, 4 months ago


Pomma Nurberdiyew

Biziñ oyde bir gil bar,
Bagdaky gulden gowy.
Onda suyji bir dil bar,
Sayrak bilbilden gowy.

Goteryaris biz ony
Bokrurip elden ele.
Shatlygmyzyñ yok ceni ,
Wasp edyas dilden dile

Dowamy »

289 2
Köneler, 4 months ago


Perestroyka

Talyplar comy gowy edip restawrassyya edipdirler.

Dowamy »

210 0
Köneler, 4 months ago