Duwuncek halem iki eliñ penjesinden sypanakdy.
Bulary aralajagam bolmadylar. Adamlara tomasha gerekdi. Sebabi,adamyñ ustunden adam gulyar.Bashga jandar gulmeyar. Yogsa olar towella-tagsyra goshulanda dym-dyrslyk bolmagam ahmaldy.
Hawa,iki molla gidishyardi.Olaryñ biriniñ mañlayynda kase dowuldi,beylekisiniñ depesinde ici gyzgyn cayly caynek pytyrady. Duwuncek iki eliñ ayasynda hali hem tans oynayardy. Gezek demir cemce bilen demir durtruje yetdi. Indi adamlar gozganyshyp bashladylar. Iki jeñbazy aralamaga ymtyldylar. Sebabi,dawanyñ indiki basgancagy jenayat cagine yakynlapdy. Shu yerde bolmaz ish bolan yagdayynda tomashakar bolan ozleriniñ kelle yalañaclap, jogap bermeli yeriniñ bardygy yatlaryna dushensoñ, ada,lar yerli-yerden turup, iki mollany araladylar. Shol waht cekilip yyrtylan duwuncekden iki sany 10-lyk teññe kecañ ustune gacdy. Uly molla duwuncegi hasyr-husur barlap gordi. Bashga pul yok. Ol yyrtylan yaglygy Kici mollañ yuzune zyñyp goyberdi.
Uly molla Kici mollany yzyna tirkap,gapa yoneldi. Oy eyesi Yazly mekir olara yuzlendi.
---Ahow,mollalar, omyndan soñ el yuwdyrylanak hali. Elleriñizi yuwup gidiñ. Yogsa,oyumiñ yrsgal-bereketini ozuñuz bilen alyp gidersiñiz.
Uly molla siltenjiredi.
---Yrsgal-bereketli duyus bolyan bolsañ bir tar kukurt copem dushmejek 10-teññe berermidiñ zaññar.-diyip,meydana cykdy. Kici molla-da onuñ yzyna eyerdi.
Sho mahal kanalyñ añyrky kenaryndaky bir oyden yzlashyk sesi cykdy. Mollalar doñuz diñini salyp, gulak gabatdylar. Duranlaryñ biri ,,pylan aga olupdir,,diydi. Bu sozi eshiden Uly molla mashynyna tarap yuwurdi.
---Dur,nira baryañ. O bende meniñki bolmaly-diyip,Kici molla onuñ synyndan aslyshdy.
---Yok,olen bende meniñ mushderim- diyip,Uly molla gaharlandy. Shu yerde iki molla aydyshar boldy,gor,bak,name diyerñer.

Köneler, garayolly68 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir