Kici molla-
Gara bashyn yere goyan
Shol mushderi meniñkidir.
Alylña aylan-da,oyan,
Shol mushderi meniñkidir.

Uly molla-
Goz yumanyñ soñy daldir,
Ol mushderi meniñkidir.
Dogmak-olmek uzak yoldyr,
Ol mushderi meniñkidir.

Kici molla-
Hudayym ecilip yorer,
Sheydip yrsgalymyz berer,
Ezrayyl orar-yorer,
Shol mushderi meniñkidir.

Uly molla-
Bol-da kanagatly kishi
Ashak eg kellani-bashy,
Cishirmesin iliñ ashy,
Ol mushderi meniñkidir.

Kici molla-
Señem iyyan ashyñ ilden,
Gelmedigi belli yelden,
Yrsgalymyz alyas dilden,
Shol mushderi meniñkidir.

Uly molla-
Senem iyyan coregiñi,
Ilden alyañ geregiñi,
Ele alma yuregiñi,
Ol mushderi meniñkidir.

Kici molla-
Mashynyñ yoldan sowulsyn,
Agdarlyp,yetmish dowulsin,
Yuzuñ yeñsañe owrulsin,
Shol mushderi meniñkidir..

Uly molla-
Ozuñe bolsun garhyshyñ,
Mynjyrasyn gara bashyñ,
Yasharyn Hak beren yashyn,
Ol mushderi meniñkidir.

Elkyssa, Uly molla derhal mashyna mundi-de, otlap,surmage hyyallandy. Kici molla ugratmajak bolup,Uly mollañ messili ayagyna yapyshdy. Uly molla bir depende Kici molla agdarlyp gitdi. Elinde-de Uly mollañ birtay kowush-messisi.Uly molla bir ayagy messili,bir ayagy yalañac, mashynyny zarp bilen surdi-de, iki cakrym uzakdaky kopra tarap tusselap gitdi. Kici molla bolsa namaz jaya ondan oñ barmagy niyetlap,ini otuz adim cemesi kanaldan dogurlap gecmegi yuregne duwdi. Ol barshy a cyrpynyp akyp yatan yaba ozuni tashlady. Kanalyñ ortasyna cenli suwy boylap gitdi. Ondan añyrsy cuñrak bolansoñ kelte zaññar boylap bilmedi. Dat,komek efiñ diye de icine suw gitdi. Ayagy yer tutmady. Shu yerde Kici molla iki elini goterip bir goshgy aydar boldy,gor,bak,na,e diyyar.

Köneler, garayolly68 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir