Yazly mekir uly hudayyoly berdi. Oña obadaky uly hem kici mollany cagyrdy. Uly molla taze alan yeñil mashyny bilen,Kici molla bolsa, kowush-messisini sharkyldadyp,pyyada geldi.Oye girensoñ jayyñ tori olaryñky boldy.Hudayyola cagyrylan adamlar gelip bashladylar. Bir zamandan giñ jay mahelleden hyryn-dykyn boldy. Sacagyñ ustunde gushuñ suydunden bashga memme zat bardy. Corek iyildi,cay icildi. El yuwuldy,nahar iyildi. Icleri yylan yalan yaly bolan tabaklar yygnaldy. Uly molla omyna bashlady. Ayatyñ orta gurpune yetende Uly mollañ umlemesi bilen Kici molla dowam etdirdi. Eller ikinji gezek yuzlere sylynansoñ iki mollañ ortasyna bir kicijek duwuncek patlap dushdi. Uly molla oña elini yetirdi. Kici molla-da duwuncegiñ bir gulagyndan tutdy. Pully yaglyk iki mollañ arasynda o yana, bu yana suyshup bashlady. Ahyry mollalar aydysharman boldylar. Gor,bak,name diyerler.

Uly molla-
Dilime soz geldi bir zat diyesi,
Al bari,duwuncek meñki bolmaly.
Maña umzuk atyp,goydy eyesi,
Al bari,duwuncek meñki bolmaly.

Kici molla-
Yurekdaki sozum sybana yetdi,
Shu pully duwuncek meñki bolmaly.
Saña umzuk atyp,maña seretdi,
Shu pully duwuncek meñki bolmaly.

Uly molla-
Sypdyrmany tersoturun,nokadyn
Ayatyñ yaryny ozum okadym,
Sen telim sozleri goshdyñ,dokadyñ,
Al bari,duwuncek meñki bolmaly.

Kici molla-
Ayatyñ yaryny menem okadym,
Sypdyran daldirin otur,nokadyn,
Yadyñdan cykanny ozuñ dokadyñ,
Shu pully duwuncek meñki bolmaly.

Uly molla-
Owazym eshiden acylar gul-gul,
Sebabi yakymly,sen shony bilgil,
Sesiñ eshek sesi,meniñki bilbil,
Al bari,duwuncek meñki bolmaly.

Kici molla-
Seni goren,asla,gul,gul acylmaz,
Aklygyñy yhlas bilen ecilmez,
Sese-pese yetme,gunañ gecilmez,
Shu pully duwuncek meñki bolmaly.

Uly molla-
Perishde yok sakgalyñda,tuyuñde,
Donuñ suyrenip yor kelte boyuñda,
Yatsañ bolmayamy cykman oyuñde,
Al bari,duwuncek meñki bolmaly.

Kici molla-
Kelte diyme Huday beren boyumy,
Kemsitme sakgaly-melek oyuni,
Daraklap gorduñmi gylym-tuyumi,
Shu pully duwuncek meñki bolmaly.

Elkyssa,bular goshgyny tamam etdiler. Emma,dawalar tamam bolmady. Mollalar hasanaklachyp yerlerinden turdylar. Iki eliñ ayasyndaky pully duwuncek yyrtylara gelip cekilyardi. Bir calyp duwulen duwuncek cignap,cozer yaly bolmady. Uly molla ici sherebeli suwa yatyrylan hyyarly tarelkany Kici mollañ yuzune gapgardy. Kici molla-da ici sogan,pomidor salatly dash tarelkany Uly ,ollañ mañlayyna urdy. Mollalaryñ geyimleri durli reñke boyaldy. Pully duwuncek hali hem iki eliñ penjesinden sypanokdy.
( yzy 2 bolekde)

Köneler, garayolly68 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir