Sadalygy durmusha hamyr deý garyp, ondan bir enaýy päklik bishirjek. | basharsam ýol ýasa dogry sözlerden, unutjak men ýalan sözli ýodany. "ýalan" sözi aýryp bilsem sözlükden edil shol gün göterjek men badany. | dar gursagym kirlenme sen ýalandan. Her-hal bolgun dogrulygyñ pidasy. Ýalan söz bilen zatly bolandan, Sen bol kirden ýaña, yyrtykdan ýaña dogrulygyñ lybasy. R.$.

Köneler, Shahyrjyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir