Fobiýalar
Sizde haýsy fobiyalar bar?!
Geliofobiya- bu gulki gorkusy. Gulki, akyl we beden saglygymyz ucin gaty peydaly hereket, yone geliofobiya ducar bolanlara gulmek ya-da gulyan adamlaryn towereginde bolmak, tersine, uly gorky we alada doredyar

Singenesofobiya- Garyndaşlardan gorkmak

Ablutofobiya-Suwa dusmekden ya-da ozuni arassalamakdan gorkmak. Cagalykda hemmeler bu gorkyny basdan geciryar. Seylede ulalanymyzda yok bolyandygyny bilyaris, yone bu fobiya bilen ululanlaram bar. Bu fobiya suw bilen baglanysykly trawmatiki hadysanyñ netijesinde doreyar.

Ksantofobiya-Sary reñkden gorkmak.

Gippopotomonstrosesquippedaliofobiya- Uzyn sozlerden gorkmak. Fobiyanyn ady gaty uzyn. Bu fobiya, uzyn sozleri nadogry gecirilyan utanc sebapli yuze cykyar. Bu fobiya disleksiyaly nasaglarda kop dus gelyar.

Efebifobiya- yetginjeklerden ya-da yaslardan gorkmak. Epebifobiyaly adamlar yetginjekleri godek, howply, tertipsiz we onunden aydyp bolmajak diyip hasaplayarlar. Yaslardan gorkyarlar we olar bilen bile bolmak islemeyarler.

Omfalofobiya-Garyn duwmesinden gorkmak. Bu adamlar garyn duwmesini gormegi ya-da degmegi halamayarlar.

Linonofobiya-Yup gorkusy. Linonofobiya keseli bolan adamlar, yupi gormeli dal. Yup, danmak ya-da bir zat tikmek yaly sapak bilen edilen zatlardan gaca duryarlar.

Pogonofobiya-Sakgaldan gorkmak. Pogonofobiya keseli bolan adamlar sakgally adamlardan uzak duryarlar we hatda gorup bilmeyarler.

Tripofobiýa- Kicijik desikli zatlary goreniñde yuze cykyan gorky.

Gamofobiýa-Öýlenmekden ya-da gatnasyk gurmakdan gorkmak.

Gipnofobiya-Uklamakdan gorkmagyn fobiýasy.

Globofobiya- Şarlardan gorkmak. Globofobiýaly adamlar sarlar bilen gursawda bolmakdan gaca duryarlar, olaryn kabiri sarlary gormege-de cydap bilmeyarler. Bu fobiya, adatca, sar yarylmagy we sesden gorkmak yaly trawmatiki tejribe bilen cagalykda yuze cykyar.

Spektrofobiya-Ayna ya-da sohlelendiriji yuzlere seredip bilmezlik gorkusy. Bu gorky yrymlardan doreyar. Adam aynada adatdan dasary bir zat gorer ya-da aynany dower oydup gorkup biler.

Westifobiýa-Geyim gorkusy. Bu fobiya keseli bolan adamlaryn kopusi, ozuni belli bir esikden hokmunde gorkezyar. Westifobiýa mata gornusine allergiya ya-da trawmatiki hadysa sebap bolup biler.

Eritofobiýa-Gyzarmakdan gorkmak.

Melofobiýa-Sazdan gorkmak

Takofobiya-speedokary tizlikden gorkmak.

Alektrofobiya-Towuk, horaz we ş.m. guslardan gorkmak.

Asimmetriofobiya-Asimmetrik dal zatlardan gorkmak.

Bibilyofobiýa-Kitap gorkusy.

Agirofobiya-Kocelerden we kacanin beyleki tarapyna gecmekden gorkmak.

Agorafobiya-Kopcul8kden gorkmak.

Ailurofobiya- Pisiklerden gorkmak.

Akluofobiya-Garañkylykdan gorkmak.

Akrofobiya-Beyik yerlerden gorkmak.

Akustikofobiya-Belli bir seslerden gorkmak.

Amaksofobiya-Masyn gorkusy.

Amatofobiya-tozan gorkusy.

Amnezifobiya-Yadyny yitirmekden gorkmak.

Antropofobiya-Adamlardan gorkmak.

Zelofobiya-gabanjanlyk gorkusy.
Zoofobiya-Haywanlardan gorkmak.

Zenofobiya-(Xenophobia):natanyslardan gorkmak.

Venustarphobiya-owadan ayallardan gorkmak.

Tanatafobiya-olumden gorkmak.

Tokofobiya-gowreli bolmakdan we caga dogurmakdan gorkmak.

Triskaidekafobiya-13 sanyndan gorkmak.

Tripanofobiya-ukoldan gorkmak.

Siderofobiya-yyldyzlardan gorkmak.

Selenofobiya-aýdan gorkmak.

Soteriofobiya-Birine matac bolmakdan gorkusy.

Ranidafobiya-Gurbagalardan gorkmak.

Papirofobiya-Kagyzdan gorkmak.

Pedofobiya-cagadan gorkmak.

Peladafobiya-Kel adamlardan hemde kel bolmakdan gorkmak.

Penýafobiýa-garyplyk gorkusy.

Potofobiya-alkagolly icgilerden gorkmak.

Pupafobiya-Gurjakdan gorkmak.

Porfirofobiya-mawy renkden gorkmak.

Ofidiyafobiya-ýyldandan gorkmak.

Obesofobiya-cisiklikden gorkmak.

Osmofobiya-belli bir yslardan gorkmak.

Nekrofobiya-jesetden gorkmak.

Negrofobiya-Negrlerden(garalar)gorkmak.

Nozokomefobiya-hassahanalardan gorkmak.

Monofobiya-yalnyzlyk gorkusy.

Musofobiya-syçanlardan gorkmak.

Mizofobiya-Kirlilikden gorkmak.

Manyofobiya-dälliremekden gorkmak.
Lailofobiya-gürlemekde gorkmak.

Lökofobiya-ak renkden gorkmak.

Lepidopterophobia-Kebelek gorkusy.

Keymafobiya-gys we sowuk gorkusy.
Temany öñ paylasan agza Nirvana
4.11.2021 21:02

Bilim, Xyivenia tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir