Salam gadyrdan talyplar,agzalar,dostlar! Dashoguz welayatynyn dashoguz shaherinde gecirilyan.turkmen-ozbek dostluk festiwaly,dun irden sagat 9:00 da acylyshy boldy,ozbegistan dowletinden gelen myhmanlar oz aydimlary,tanslary bilen cykysh etmane bashladylar! Ozbek gyzlary kan bir owadan dal ekeni,turkmen gyzlary owadanlay yanlarynda! Yone sheylerak bir yagday boldy 40 turkmen gyzlary tans edip durka 1 sany ozbek gyzy tans etmane bashlady millet ozbek gyzynyn edyan tansyny synlamana gitdi! Sebabini siz aydin men aytsam gyzygy gacar! :D

Köneler, didar27 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir