Eyranyn turkmenseharsynda gurban bayramy

iki gun galanda turkmenler kir gun diyip ony ahlije parzlary bilen yerine yetiryarler tmoylerini isleyan yerlerini metjitleri we ozleri arasta we tamiz edip bu guni berjay edyarlar
bir gun galanda turkmenler kokun gun diyip bu gun turkmenin gadym imishini (capady) bishirip ony obadashlaryna paylayarlar muny tmler olenlerinin hayyryna sadaga...

Dowamy »

1155 7
Köneler, 10 years ago


Sorak

salma agzalar:men bir soragy bar,turkmenistanyň uniwesitileri nähili olara özge ülkelerder okamak üçin gelarler mi?irioglan siziň jogaplarynyza garaşyar,minnetdar

Dowamy »

1099 17
Köneler, 10 years ago


Turkmen saz

men hayran näme üçin turkmen artistlar pop aydymlarda; bütin sazlaryny özge artistlaryn sazlaryny öykenyärler eyran artistlarynyň amerika artislarynyň turkiye we baska yerler bu näme sebäbli;trkmenistanda saz uniwersiti yok mi?

Dowamy »

1057 2
Köneler, 10 years ago


Oraz ay eyranda

salam agzalar oraz aý bir bereketly aylaryň biri dir turkmensehra'da(eyran tkmler)ony beyik tutyarlar bu ay üçin öýlerini çykaryarlar bütin zatlaryny arassalayarlar bu ay üçin mal ölduryarler bu ayda turkmen halk tarawa duryarlar(quranyň xatmy)we butin işler ki alla olardan razy bolsun

Dowamy »

992 7
Köneler, 10 years ago


Turkmen sahir

salam agzalar
siz eyran içindäki turkmen şähirleri tanayaňyz my? men olaryň näçe sanagyny aydayyn
1.kümmet
2.kümüş depe
3.bender türkmen
4.ag gala
5.marow depe
6.kelala
7.jergelan
8.simin şähir(omçoly,gargy,kötük)
we......
bu şähirleriň içinde iň şöhretly kümmet dir

Dowamy »

1758 55
Köneler, 10 years ago


Eyranly turkmen gyz

näme üçin turkmenistanly yigitler eýranly türkmen gyzlar bilen durmuşa çykmyýarlar bu yer gözel gyzlar bar bir aýlanyň men zyýan gazanmadym

Dowamy »

1186 14
Köneler, 10 years ago