Soltan sanjaryn yanyna greklardan uch sany alym gelipdir. alymlar beyik soltana yuzlenip '' sen yurdunda ylym gaty osenmish diyip eshitdik. bu rasmyka ya yalanmyka shony bileli diyip geldik. sen rayatyndaky alymlary topla, olara uch sany sowalymyz bar. shol sowallar jogap berip bilseler dogrudanam bu yurtda ylymyn osenligi''. soltan sanjar ahli alymlaryny toplapdyr. Grek alymlary olara oz soraglaryny beripdirler. gynanchly yeri soltanyn alymlary bu sowallara jogap berip bilmandirler, soltanyn gahary gelip, olaryn ahlisini zyndana dykdyrypdyr. yene iki gunden olan ahlisinin kellesini kesdirjegini aydypdyr. Shol wagt soltanyn weziri soltana yuzlenip'' beyik soltanym bu alymlar nadenlerinde-de bu sowallar jogap berip bolmezler, yerliksiz yere gan dokdugini bor , ependini chagyraly, gownume bolmasa bularyn sowallaryny ol chop dowen yalak edip biljek yaly

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir