Agzalar sizden komek kim Teswirler.com-a gowy dushunyan bolsa gayrat edip owretsinle. Tizden tiz bolsa has gowusy. Dogrumy aytsam ongem enceme gezek barladym 1-2 dagyn agzada boldum welin hic jic jogap yazyp bilemok. (yagny achylan tema) Sizden uly hoshal bolardym.

Köneler, NB tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir