hakyn yashayshy icre sen garrama,kabam! Bolan-u-boljak, gecilen we geciljek menzillen hakyna aman bol! Dogalaryma sygyp, duyshlere sinen gijelen,huwdulen sedasyna oyanan danlan hatyrasyna bar bol! Kotelleri yendirip,shatlyklarymy ozuminkidenem artygrak begenc bilen didelerinden yash edip dokup,gussalarymy mahir bilen dindiren bagt perishdam sen!ozuminem boyun alasym gelmedik,barlykda hic kese soylemedik frtlerimi yeke sozsuz anlayshyna,ozuni unudyp,hakdan mana gile-gundiz medet dilan alemdaki in mukaddes palmidin!ynandym bu baharlan sen mahribanlygyna ashyk bolup gelyanine,gar burenen gyshlaryn pallerinin ajygyny gorkezmek isleyanine!sessiz dymyan gozyetimler payhasyny boylabilmez. Bilyanmi name,eje,bir gezek sen "mukaddes torlerde perishde dushlarmish" diyipdin. Bu gun bolsa men shol torlerin kabeler mejanlan torlerdigini hemmelere aydasym gelyar. Cunki hakyky keramat, sogap we iman kabelen bar yerinden bashlanyan eken. Durmushda yoremegi,yenmegi,duymagy,soymegi we bagyshlamagy senden owrendim kabam! Bagyshlap yashamagyn namedigini belki bu aleme-dd owredip biljek sensin! Ozallar beyle cundur oytmedik yashayshymda hic hacan yitirilmeyan we azashylmayan yollar senden bashlanyan eken,kabam! Siz omruni beyik dileglere we niyetlere owrup,diriligin omruni uzaldyp baryan bagt melegi! Gorun, hanha batasy gelmeyan dey gyzaryp,sallanyp duran shapaklar hem size konluni dokesi gelyana menzeyar. Men bolsa senin manlayynda dushleyan yygyrtlara yyllardan-da koprak oz aladalarymyn sebapdigini biygtyyar boyun alyp juda gyyylyaryn. Hyyalymda bolsa senin "kimdir birine komek edip bilmesen, hic bolmanda ol barada gowy dileg et" diyenlerini yatlayaryn. Haka gollarymy acyp, Haktagalladan alem juwanlygynyn,bagtyn we gowulygyn hatyrasyna senin bashyn dik janyn sag bolmagyny dilarin kabam! Ahli yhlasyn ucin sana diyjek in mukaddes sozum bolsa shu bolar: "sen garrama, kabam!"

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir