Dosssssstlar, men shu yerik elde chekilen suratlary goymakchy. Gelin sizem oz goshantlarynyzy goshun!!!

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
  Goool 9 years ago
 • a sen bolsa maña gör name diyyañ,
  "unut meni! Salma indi yadyña!"
  ayt ahyryn, yürekden yekeje sözi,
  kast edermi ynsan göwun shadyna!
  * * *
  sen hakynda pikir etman yörmeklik,
  meniñ ucin gör nähili zada deñ.
  Seniñ maña beryan sheyle soragyñ,
  hemä gaty gorkunc,
  hemem gaty geñ!
  * * *
  sary yaprak gaýyp gitdi howada,
  yeller ony baldagyndan tändirdi.
  Seniñ eden bolgusyzja oyunyñ,
  seni menden, meni senden dändirdi!..

  bu goshgyny yokardaky goyan suratyma laýygrak gelyan goshgujyk diyip yazaydym. Yene 4 bendi bolmaly welin olar yadyma düshmejek bolya.
  Bravo 9 years ago
 • Hahaha bolya dost! Betinden boldy!
  Cwetocek 9 years ago
 • Sagja bol gool! Gaty gowy goshgy!!!
  magnit 7 years ago
 • hak, bolamdow bet suratlarrrrr!!!
  Bayramsoltan 7 years ago
 • goshgylaryny hasam haladym. Yazanyng omri uzak bolsun.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri