Hemme adamlaryng hasiyetleri bir mengze$ bolmayar. Olar biri birinden tapawutlanyar. Bir alym:"adamy halanynyzda tapawudy yok:gyz,oglan,dost, jora, uya, ata, ene, yaradyly$y yaly hem söyúng, olary gowy hasiyetli adama öwùrjek bolsangyz ol yenil dú$mez"diyip beleyär.

Köneler, poseluy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir