*Gowy gyzlarymyz bardy, durna dey ucup gitdiler, päk, utanjañ, sadadylar, söymage ejap etdiler. *boz durnalar,ak durnalar, haysy menzile yetdiler? Sapakdy yatkeshdi olar, bizi welin unutdylar. *göryas yolda yzda kate, tötanden dushan caglary, biz obanyn bilbilleri, bezedi özge baglary. *göwunleri ak pamykdy, özleri dogan a:ydylar. Yaha bizi söymediler, ya bizi dogan saydylar...

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir