Salam dostlar biz belorussiyada okayan turkmenler uyshup shu sayta ve beyleki saytlara gunde diyen yaly oz dertlerimizi yazyas diysen hem boljak biz belorussiyan hemme oblastlaryndan gelen turkmenler 1,2,3kurs okuvcylar birinji gezek sheyle zat belorussiyada bolya turkmen avialiayns bilet satya aslynda yok bolmajak reyslara sheydip beylekilerin ucmaly gunlerine her cislodan adam sokyalar ondada kimin goti guycli bolsa biza yadafyk 26,28,29iyun ve 3,5,6iyul ucup bilman galan turkmenler kop den yarmyza gostinsa berildi galanlara bolsa nirden gelen bolsanyz sholyere gidin diyildi biz nira gideli obshyagadan bir eyyam cykdyk barde turkmen hova yollarynda Batyr.O atly yashuly turkmen bar shol hemme zady bulasdyran hemma bilet satya ve ucuryp bilenok shu vagta cenli gotuni yapjak bolup kimin goti guycli bolsa shany ucurdy bizname pulumyz ve tanshymyz bolsa yatybermelimi???ene atalarymyz elinden gelenini edya yone yenede bosh ynha batyrryn tel nomeri belorus nomerdan jan barsa alanok +375447314771 dogry bare yagny gostinsa girip bilen turkmenleri 3 vagtyna naharlayalar emma bize bu gerek dal bize oyumiz ene atamyzyn doganl;arymyzyn bagrynda bolanymyz gerek yene 20 gynden yzymyza gelmeli avgustda shu vagt gostinsada 95 turkmen bar hemmesinin spisagy elimizde a 29 bari 200 turkmen bardy gostinsada sholar nirede eyyam ucdylar a biz yatys bzrde batyryn komekci gyzy bar Yana atly gyz shol pul alyp gapdaldan adap sokup ucyalar bizde video,surat,diktofona yazylan subutnamalar bar ertir hem reys bar eyyam ucmaly adamlar saylandy a biz yatys jemi belorussiyadaky turkmenleri ygnasak shu vagt ucup bilmedik 350 yetya sholardan 95 si gostinsada a beylekilere gostinsada berilmedi biz name bolsada cydarys yone ene atamyza gynanyas ve turkmenleri ayraportda shol dolandyryjy turkmenlerin masgara edishine janymyz yanya omon,oxrana,ve milisyany cagyryp turkmenleri urduryp sheydip ayraportdan kovdurya lar bizin posolstvamyz hem bizizn elimiz danylan diyya komek edip bilemizok diyya bize indi kim komek eder hayran

Köneler, hayt92 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir