Men ilki sözùmi chörekden ba$lasym gelýa. Chöregin mukaddesdigini her kim bilýa. Ýøne choregin gara ýeri hem bolýa. Shol gara ýerleri adama peýdaly diýip e$dipmidingiz

Köneler, poseluy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir