Bir adam, yolun gyrasyna tiken ekipdi.tikenler osup ulaldy.yoldan gecyanleri birahat etmage bashlady. Ony eken adama: -tikenlerini gopar indi-diydiler. -bolar-diydi. -yakynda gopararyn. Adam,yzygiderli ertir-ertir diyyar,emma tikenler-de guyclenip,barha cunlara kok uryardy. Bir hak dosty: -bu ishi mundan artyk uzatma,wadanda dur -diydi. Adam yene-de: - bu gun... Bolmasa ertir- diyip jogap berende, hak dosty: -sen hemishe"ertir"diyip uzadyp yorsun. Tikenler ulalyp guyclenyar;sen bolsa garrap,kuwwatyny yitiryarsin. Yakymda tikenleri goparmaga guyjin yetmez oydup gorkyan-diydi. Gunaler,gaytaladygysayyn ulalar,kokleri cunlashar,endige owruler,goya ynsanyn ganyna aralashar.ynsan,neshe muptelasy yaly endik eden zadyny terk etmekde kyncylyk ceker. Shonun ucin"her bir gunanin icinden kupure gidyan bir yol bardyr" diyilyandir.wagtyn gecmegi bilen ol ynsanyn tutush kalbyny garaldar. Gunade kesirlik etmezlik,toba pushmanlyk bilen tamizlenmek,hayyr-sahawat edip sheytany pushman etdirmek, ynsany eli-goly tikenekli simler bilen bagly gunakare owrulmeginin onuni alar. Gunaden wagtynda saplanylmasa,kokunin guradylmagy kynlashar.

Köneler, Cwetocek tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir