Kim haýsy sport görnüşleri bilen meşgullanýar? Belki araňyzda mellekde işleýänleriňiz bar, onda olam sport :). Men meselem welosiped sürýän azyndan 3 gezek hepdede. Ýene, köp wagtymy oturyp geçirýänim üçin maňa yöremek, biraz gymyldamak zerur zat bolmasa arkam çydap bilenok men azyndan 8 sagat gunde oturýanyma :( şonun üçin men her 1 sagatdan ýerimden turup zarýadka edýän: 10 gezek oturmak-turmak, atlamak we s.m.

A siz?...

Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir