Salam dostlar nähili ýagdaýlar.men indi kän bu ýerde bolman.kä wagt gelip duraryn ýöne.men siziñ hemmäñiz bilen sag bollashýan dostlar.bu inte gaty erbet zyýanly göze.gözi zaýalaýar shu wagt bildirmesede soñ bildirer.sizede kän girmek maslahat beremok.hosh sag boluñ dostlar

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir