*Sagat yañy ondan gecen mahaly, kitap depderini yygnap biryana, ugruna dushmage caydyr naharyn, uly howes bilen baryan ashhana. *ele pycak alyp dograp bashlayan etdir ony muny, 5-6 sogan, her gun dogramda gozum yashlayan, diyyan: "mende bolaymala gyz dogan". *gazandaky yagam gyzanson kemsiz, yanky dogranlarym bashlayan gowrup. Ishlerin kandigne bolup men essiz, ody kemeldyarin yuwashja sowrup. *son öyun durkuna goz aylap biraz, dash cykan yerimden gozleyan subse, yeri, natjek, menin bashyma garaz, hemise duran zat, bir yere sumse. *gozleyan ic dashy tuweley bolup, ol da tapylmanjyk janyñy yakyar, son elime duzly cemcani alyp, bir pursat nahara soragly bakyan. *anymda subsani tapmagy aylap, gapydan yene de yonelyan dasha, gorsem subse yatyr yolumy peylap, ozum gorman gecip, zeyrendim asha. *son öyum tamizlap bashlayan cetden, arasynda bökup chaydyr nahara, ashhana bark uryar bir ajap ysdan, öyumizde gidyar sheyle dabara. *ine gapymyzam acyldy jyklap, gorsem enem geldi, birneme yadaw, ishli ellerinden garsa gujaklap, "armañ" sözum bilen beryarin goldaw. *öyuniz rahatlañ, goshunyz goyuñ, bu gun bir zatlara bisirdim menem. Bir dem tamizligne goz aylañ öyun, hem gyzsyzam bolsañ, gynanma, enem!

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
  MELISSA 9 years ago
 • gowy goshgy eken. bu gosgy birzatlar diyjek bolyan yaly...
  moonguse 9 years ago
 • name diyjek bolyar meli?
  MELISSA 9 years ago
 • wii yogsada moon, men indiki ay mara barjak
  moonguse 9 years ago
 • men marydan dala meli. yogsada sen name ucin gitjek o yere haysy kursdasyn toy edyar?:)
  Rahip 9 years ago
 • Gelen döwlet melli men marydan. Gürrüñe goshulanym ücin bagyshlañ,
  moonguse 9 years ago
 • maryn niresinden sen?
  MELISSA 9 years ago
 • maryly kursdasym toy edyar :-) sagbol rahip. Ensalla marynam goreris :-)
  vasyok 9 years ago
 • menem akidingda,melissa jubine salay
  bond 9 years ago
 • gowy tema eken yone sony mara gechip gidipdir
  moonguse 9 years ago
 • gowy tema eken yone sony mara gechip gidipdir bond | 2010-06-23 11:15:59
  kliyent bolanson mara surdiler oydayan:)
  bond 9 years ago
 • marylylara soz yok halam sholar mashyn dashaya tm a
  bond 9 years ago
 • sholar skorostnoy poyezdam gurnasalara beyleki agzy achyk welayatlardan alkysh baryny alardylar
  MELISSA 9 years ago
 • beyleki welayatlaryn agzy acyk daldir! her welayatyn oz onduryan zady bar. tm.da bir dine bir shaher bar agzy acyk. beyleki welayatlar bolmasa aac olerdi bireyyam!
  ozik 9 years ago
 • ay edil aja olmezdi!!!!!!
  bond 9 years ago
 • semremejegam iki uchsyz
  MELISSA 9 years ago
 • elinden name gelyar eyse sho shaherin? gowusy meni gurletmesene ozik!
  ozik 9 years ago
 • men politik dal. biz bu saytda name gurrun edemizdede uytgejek zat yok mellisa !
  bond 9 years ago
 • urshman dine hakykaty aydyn
  MELISSA 9 years ago
 • biz urushamyzok. men politik. shon ucinem diyyanda meni kan gurletme!
  Cwetocek 9 years ago
 • ooo melli asyl sen politikmi?
  Cwetocek 9 years ago
 • tuweleme! wi melli menem shu gun otyrsam cykjaga saytdan
  MELISSA 9 years ago
 • name ucin? nadyanay cwet men yuregim gysara. gitme! :-(
  Cwetocek 9 years ago
 • Menem guldm melli. smailik goyup bolanok bu telde
  MELISSA 9 years ago
 • eyyam yuregim gysyp basladay
  Cwetocek 9 years ago
 • yuregni gysdyrmaz tazejeler
  Cwetocek 9 years ago
 • yuregni gysdyrmaz tazejeler
  MELISSA 9 years ago
 • ay yoklay. sana agentde bir sorag yazyp goydum. jogaplap goyaweri cwet
  MELISSA 9 years ago
 • cweeettoooceeek???
  Cwetocek 9 years ago
 • ok melli hazir jogaplarn
  Cwetocek 9 years ago
 • ok melli hazir jogaplarn
  Cwetocek 9 years ago
 • salam ceto gowmy yagdaylan? yitdnle name bolsada gitmakam geliba yetishdin hoshlashmaga
  chetobaly 9 years ago
 • salam sweta!öräään gowydyra ?kom-da boldumda kän wagt bolmady.düşünmedimle nirä gitýäň nämäň hoşlaşygy aýtsana?
  balashka 9 years ago
 • gowy goshgylar eken.
  Jek 9 years ago
 • Balashka tanysh bolaly agentda loginiñ bamy mende talyplar.com'dakylary 20-25si bar senem bize goshulsañ govy bolardy
  balashka 9 years ago
 • Bagysla aydyp biljek dal.
  Jek 9 years ago
 • Ok.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri