Dunya tasinlikler bilen doly . Ynha shol tasinlikleriñ biri bolsa Bananyñ mekge danesini yarmagydyr. Muny barlap gormek ucin 4 sany banany alyp olaryñ uclaryny bir nokada 3 sm aralykda deñlap + görmushde goymaly . Indi bananlaryn uclarynyñ arasydaky nokatda mekge danesini goymaly . Kop wagyt gecmanka mekge danesi atylyp popcoryn a owrulyar!

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir