salam dostlar! Azajyk unsunizi barik sowmagynyzy hayysh edyan?! Öñki agzalar nashy, kappi, sukki, pepe, arsen.... Yitirim boldular. Uns beryan bolsanyz eyyam nace wagtdan bari olar görnenok shu saytda. Bilyän barmyka olar nirede, name ishleyarler, name ucin sayta gelenoklarka?! Janlary sagmyka....?! Shu temany olaram okayan bolsa: "näme jikgerip otyrsynyz, girindä iceri. Yat boldunyzay...."

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir