salam dostlar!!!!! Men birnace gun mundan ön tal.comyn kabir agzalarynyn gödek sözleri sebapli bu sayta gaydyp gelmerin diyipdim. Emma.... Men kappi, jukki, agam pikki, cwetty, zilli... bilen öwrenshipdirin indi sizsiz gunum gecenok dostlar! Kim name diyse diysin, asylyp özuni ölduryanem bolsa cykmayan shu saytdan... It uyrer kerwen gecer....

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir